31.5K

关于开展2021届毕业生就业质量调研的通知

2021年7月15日   点击人次:372

                                       毕业生就业质量调研网址(请用微信登录) 
http://wshy.hunbys.net/survey/getCode?surveyFcode=49cb85e6623d4fcbb08304c774b81d73 
毕业生也可通过关注微信公众号:毕业生就业促进会(xwjy_hn)进入“服务中心”选择“毕业生调研”,根据选项如实填写提交调研问卷。